Dzieci

 

Dzieci

(szkoła podstawowa kl.II-VI)


Celem nauki języka obcego dzieci ze szkoły podstawowej jest stopniowe rozwijanie podstawowych środków językowych w celu wykształcenia umiejętności komunikowania się w mowie i piśmie. Szczegółowe sprawności: słuchanie (rozumienie ze słuchu bardzo prostych, krótkich wypowiedzi artykułowanych powoli i wyraźnie w standardowej odmianie języka), czytanie (rozumienie krótkich, prostych wypowiedzi pisemnych), mówienie (tworzenie kilkuzdaniowych, prostych wypowiedzi ustnych według wzoru oraz reagowanie w prostych sytuacjach życia codziennego), pisanie (tworzenie kilkuzdaniowych, prostych wypowiedzi pisemnych według wzoru oraz reagowanie w formie prostego tekstu pisanego w zwykłych, nieskomplikowanych sytuacjach życia codziennego). Ponad to uczniowie uczą się i doskonalą inne umiejętności takie jak: przekazywanie ustnie informacji uzyskanych z tekstu słuchanego lub czytanego, zapisywanie informacji uzyskanych z tekstu słuchanego lub czytanego. Uczniowie stopniowo rozwijają umiejętność korzystania ze słownika dwu- i jednojęzycznego oraz innych materiałów w języku obcym, jak również technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
W wybranych grupach proponujemy kursy z programem przygotowującym do egzaminów Cambridge.

młodzież

 

Młodzież

(ostatnie klasy szkoły podstawowej oraz szkoły średnie)


Koncepcja kursu dla młodzieży uwzględnia wszystkie podstawowe sprawności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie. Kładziemy nacisk na systematyczną pracę uwzględniając potrzeby indywidualne i zainteresowania uczniów. Praca w parach i grupach językowych buduje autentyczną sytuację komunikacyjną na lekcjach, a także stanowi doskonałe przygotowanie do autonomicznego posługiwania
się językiem obcym w przyszłości. 
Oferujemy kursy dla młodzieży przygotowujące do egzaminów na poziomie podstawowym i rozszerzonym (egzamin maturalny i test ósmoklasisty). Analizujemy wszystkie zagadnienia przewidziane wymogami egzaminacyjnymi oraz strategie egzaminacyjne. Przeprowadzamy egzaminy próbne. 
Życzliwa i wspierająca pracę atmosfera na lekcjach umożliwia uczniom budowanie odwagi językowej, swobodę wypowiedzi w języku obcym oraz stopniowe przejmowanie odpowiedzialności za rozwój własnej wiedzy. Kompetentni i doświadczeni lektorzy pomagają uczniom
w osiągnięciu zamierzonych celów i motywują do własnych poszukiwań.

 

Dołącz do nas!