Dorośli

 

Kursy dla Dorosłych

 

Kurs języka ogólnego rozwija umiejętności pisania, czytania, rozumienia ze słuchu oraz mówienia. Słuchacze uczą się na różnych poziomach zaawansowania, co gwarantuje naukę w grupie na optymalnie dobranym poziomie. Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników kompetencji z zakresu znajomości języka obcego, umożliwiających swobodne komunikowanie się w różnych sytuacjach życia codziennego
i zawodowego.
Szkolenie odbywa się w oparciu o sprawdzone metody nauczania i podręczniki renomowanych wydawnictw działających na rynku polskim. Tematy zawarte w programie kursu są wzbogacane materiałami pochodzącymi z innych źródeł - słowników, gramatyki, podręczników do gramatyki, wydawnictw dotyczących kultury oraz Internetu. Praca w czasie zajęć organizowana jest na wiele sposobów: praca indywidualna, w parach, w grupach, debaty, projekty, prezentacje, symulacje.


Kursy specjalne organizujemy na indywidualne zamówienie firm i zakładów pracy lub grupy osób o sprecyzowanych celach nauki języka obcego. Koncepcja kursu, jego planowanie, przygotowanie programu nauczania oraz wybór metody zależą od bieżących potrzeb uczących się.


Kursy indywidualne (face to face) dają możliwość indywidualnego ustalenia częstotliwości i ilości zajęć przez słuchacza. Indywidualny program zajęć przygotowywany jest w oparciu o preferencje i oczekiwania klienta.

Dołącz do nas!